بازرگانی

بانک مرکزی طالبان فردا ۱۳ میلیون دالر در بازار لیلام می‌کند

بانک مرکزی طالبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند.

از سال‌ها به این‌سو دالر با هدف ثبات پول افغانی لیلام می‌شود.

در روزهای پسین، ارزش افغانی در برابر دالر افزایش یافته است و در حالی حاضر یک دالر کمتر از ۷۹ افغانی به فروش می‌رسد.

در همین حال؛ طالبان از گزارش پسین بانک جهانی درباره اوضاع اقتصاد افغانستان استقبال کرده است.

در گزارش بانک جهانی گفته شده است که ارزش افغانی در برابر دیگر ارزها در وضعیت خوبی قرار دارد و بهای مواد خوراکی نیز کاهش یافته است.

هرچند بانک جهانی از پیشرفت در سیستم بانکی افغانستان ابراز خوش‌بینی کرده، اما بازرگانان می‌گویند که در برداشت و انتقال پول به بیرون از کشور از طریق بانک‌ها با مشکلات فراوان روبرو هستند.