ساینس و تکنالوژی

کاوشگر هندی برای مطالعه خورشید به فضا پرتاب شد

هند به دنبال ماموریت موفق فرود کاوشگرش به سطح ماه، روز شنبه موشکی برای مطالعه خورشید به فضا پرتاب کرد.

این اولین ماموریت فضایی این کشور برای مطالعه خورشید است.

بیش از ۸۶۰ هزار نفر برنامه پرتاب موشک به فضا را به‌گونه زنده تماشا کردند.

ماموریت کاوشگر آدیتیا-ال۱ مطالعه بادهای خورشیدی است که سبب اختلال در زمین می‌شود و به نام شفق قطبی یاد می‌شود.