افغانستان

درباره سقوط انسان‌ها از هواپیمای امریکایی در فرودگاه کابل؛ صحنه‌ای که جهانی شد

دو سال پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سقوط حکومت پیشین، مردم همچنان یادآور روزهای دشوار سقوط جمهوریت و روند تخلیه هستند.

پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر قدرت در افغانستان، مردم به یکباره به سوی فرودگاه کابل شتافتند تا شاید بتوانند از فرصت تخلیه برای خروج از کشور استفاده کنند.

صحنه یورش مردم بر یک هواپیمای نظامی امریکایی در روند انتقال و پرتاب شدن چندین جوان از بال‌های این هواپیما در جهان شهره شد. خانواده یکی از این قربانیان می‌گوید که نیروهای امریکایی در این رویداد مقصر بودند و امریکایی‌ها نه تنها که به آنان غرامت نپرداختند حتا از خانواده آنان یک دلجویی هم نکرده‌اند.

یکی از کسانی که به زمین پرتاب شد؛ فدا محمد ۲۵ ساله بود، جوانی که دندان پزشک بود و به تازگی عروسی کرده بود.

پاینده محمد، پدر فدا محمد می‌گوید: «حقیقت این است که طبق آنچه ما می‌دانیم، آنها قرار بود سوار هواپیما شوند در حالی که در بسته بود و جایی برای رفتن نداشتند جز اینکه از بال بالا بروند، جایی که هشت متر بالاتر از زمین بود. در بسته بود. مردم فکر می‌کردند می‌توانند پایین بیایند، یا در باز است، سپس می‌توانند وارد شوند.»

پاینده محمد در ادامه گفت که تمامی پس اندازش را خرج هزینه‌های آموزش پسرش کرده بود تا دندان پزشک شود.

او در ادامه افزود: «آنها (جوانانی مانند فدا) نمی‌دانستند که آنها (ارتش ایالات متحده) به حقوق بشر اهمیت نمی‌دهند. آنها بر حقوق بشر تأکید می‌کنند، اما بر این اساس عمل نمی‌کنند.»

حمله شاخه خراسان داعش سبب شد که روند تخلیه متوقف شود، حمله‌ای که در آن ۱۳ نیروی امریکایی و بیش از صد شهروند غیر نظامی افغانستان جان باختند.

امریکا در اقدامی تلافی جویانه یک حمله پهبادی را در کابل انجام داد. حمله‌ای که در آن ۱۰ عضو یک خانواده کشته شدند و بعدتر وزارت دفاع امریکا پذیرفت که آن حمله درست هدف گیری نشده بود.

شبیر؛ همسایه خانواده احمدی که هدف قرار گرفتند در این باره گفت: «در اتاقم بودم که صدای انفجار آمد و خانه ما شروع به لرزیدن کرد. وقتی بیرون رفتم، متوجه شدم که پر از گرد و غبار و دود است. سپس از حویلی به کوچه رفتم. وقتی به در رسیدم. در کوچه، همه آنجا مثل کنده‌های سوخته بودند. همسایه‌ها مجروحانی را که در گوشه حویلی افتاده بودند، نجات دادند همه چیز مثل زغال گشته بود.»

اما این تنها انتقادهای شهروندان افغانستان نه، بل کانگرس امریکا نیز با حکومت بایدن درباره چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در گیرودار است و تا هنوز وزارت خارجه امریکا تمامی اسناد محرم از روند خروج امریکایی ها از افغانستان را در اختیار کانگرس امریکا نگذاشته است.