افغانستان

عفو بین الملل: نصب دوربین‌های امنیتی در کابل «نقض حقوق بنیادی مردم» است

عفو بین الملل می گوید که نصب هزاران دوربین امنیتی در شهر کابل و دیگر ولایت‌های کشور، نقض حقوق بنیادی مردم به ویژه زنان و دختران در مکان‌های عامه است.

سازمان عفو بین الملل تاکید می ورزد که ۶۲ هزار دوربین امنیتی در کابل و دیگر شهرها نصب شده است و به گفته این سازمان طالبان با این اقدام زیر نام (امنیت ملی) بر «سیاست‌های ظالمانه‌‍» شان که حقوق بنیادی مردم را نقض می کند، ادامه می دهند.

این دوربین های امنیتی در بخش‌های مختلف شهر کابل نصب شده اند و کنترول و نظارت این کمره‌ها را وزارت داخله طالبان به عهده دارد.

مت محمودی مشاور عفو بین الملل در زمینه هوش مصنوعی و حقوق بشر در این اعلامیه گفته است: «اجرای چنین معماری گسترده ای از نظارت جمعی به بهانه «امنیت ملی» ایجاد الگویی برای ادامه سیاست سختگیرانه طالبان است که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان، را در جاهای عمومی، نقض می‌کند.»

وزارت داخله طالبان می گوید که تمام شهر کابل با دوربین های امنیتی مجهز خواهد شد و هدف از نصب آن جلوگیری از جرایم جنایی و بهبود امنیت در کابل است.

مقام‌های امنیتی طالبان گفته اند که تا اکنون در هفتاد درصد کابل، کار نصب کمره‌های امنیتی به پایان رسیده است.

طالبان از این اتاق، شهر کابل را با استفاده از کمره‌های امنیتی نظارت می کنند.

برخی از باشندگان کابل می گویند که طالبان پول کمره‌های امنیتی را در بسیاری بخش های کابل به ویژه شهرک‌ها به گونه جبری از مردم گردآوری می کنند و با توجه به افزایش فقر و بیکاری مردم توان پرداخت آن را ندارند.

در حکومت پیشین نیز کابل گواه نصب دوربین های امنیتی بود – روندی که در مرحله اول آن ۳۰۰  دوربین امنیتی در مکان های مهم شهر کابل نصب شده بودند.

اکنون وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که نصب دوربین های امنیتی در دیگر ولایت‌ها نیز آغاز خواهد شد.