افغانستان

گماشته شدن والیان تازه برای سه ولایت از سوی طالبان

File-photo

طالبان شام دوشنبه در یک خبرنامه اعلام کردند که بر بنیاد فرمان ملا هبت الله، رهبر آنان، برای سه ولایت کشور به شمول لوگر، پروان و تخار، والیان تازه گماشته شده اند.

در این خبرنامه که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نشر شد آمده است که عبدالعلی قدرت الله، والی پیشین طالبان برای لوگر به حیث والی تازه طالبان در پروان گماشته شده است.

همچنان عبیدالله امین زاده، والی پیشین طالبان در پروان، به حیث والی تازه طالبان در تخار گماشته شده است.

بر بنیاد این خبرنامه، ضیاالرحمان مدنی، والی پیشین طالبان در تخار به حیث والی آنان در لوگر گماشته شده است.

در این میان برای برخی از ولایت‌ها شماری از مقام‌های تازه نیز توسط طالبان گماشته شده اند.

در خبرنامه همچنان آمده است که صنیع ‌الله فرهمند، رئیس پیشین شورای علمای کندز،  به حیث رئیس دادگاه نظامی طالبان در زون کندز و شیخ عبدالوارث، سرپرست پیشین این دادگاه به حیث رئیس دادگاه نظامی طالبان در زون بلخ تعیین شده اند.

این تعیینات شامل فرماندهی امنیه طالبان در بامیان، غور، کاپیسا و فاریاب است.

بر بنیاد این خبرنامه، محمد حنیف عباده، فرمانده پیشین امنیه طالبان در غور به حیث فرمانده امنیه بامیان تعیین شده است.

در یک اقدام دیگر، صدیق‌الله شاهین، از سمت فرماندهی امنیه طالبان در بامیان به حیث فرمانده امنیه طالبان در غور گماشته شده است.

خبرنامه افزوده است که ضیاالحق، فرمانده امنیه پیشین طالبان در کاپیسا به حیث فرمانده امنیه آنان در تخار و محمدعثمان والی پیشین طالبان در کنر به حیث فرمانده امنیه طالبان در کاپیسا گماشته شده است.

تعییات تازه دیگر شامل گماشته شدن سراج‌الدین، فرمانده پیشین طالبان در جوزجان به حیث فرمانده تازه آنان در فاریاب است.