جهان

یک هنرمند تونسی حیوانات خانگی را پس از مرگ تاکسیدرمی می‌کند

مردی در تونس حیوانات خانگی مردم را تاکسیدرمی می‌کند تا آنان بتوانند حیوانات مرده‌شان را همچنان حفظ کنند.

تاکسیدرمی از نگاه آموزه‌های اسلام حرام پنداشته می‌شود، اما شماری از مردم کار این مرد تونسی به عنوان هنر توصیف می‌کنند.

عبدالسلام طرابلسی از صبح تا شب در کارگاه خود حیوانات خانگی محبوب مردم را تاکسیدرمی می‌کند.

تاکسیدرمی فرایندی است که اعضای داخلی حیوانات بیرون کشیده می‌شود، آن را گندزدایی می‌کنند و سپس پوست حیوان را دوباره پر می‌کنند و به جای چشم آن چشم پلاستیکی می‌گذارند تا مانند یک حیوان زنده شود.

این مرد ۶۱ ساله تونسی می‌گوید که به علت حرام بودن این کار در دین اسلام از سوی جامعه مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد.

او در ادامه گفت: «این کار مانند خوردن و آشامیدن بخشی از زندگی من است. من نمی‌توانم آن را متوقف کنم. من با این کار بزرگ شده‌ام. خیلی‌ها می‌پرسند که چطور می‌توانی روی یک حیوان کار کنی و پوستش را بکنی؟ من به آنها می گویم، من می‌توانم همه چیز را انجام دهم».

با وجود چالش‌های دینی، طرابلسی به کارش متعهد است و می‌گوید که با این کار به صاحب حیوان که برای از دادن حیوانش غمگین است، کمک می‌کند که آرام بگیرد.

شماری از مشتریانش از کار او راضی هستند و کار طرابلسی را خلاقیت زیبای هنری توصیف می‌کنند.

شهاب بريكه گفت: «هر فردی طرز فکر خود را دارد. بسیاری از مردم این کار را تایید می کنند، در حالی که دیگران آن را دوست ندارند، اما ممنوع نیست. این یک خلاقیت زیبا است که توسط کسانی که آن را درک می کنند قدردانی می شود. این هنر است.»

طرابلسی از تاکسیدرمی هر حیوان از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر به دست می آورد.

او از مقام‌های تونس می‌خواهد که اجازه دهند که پس از مردن حیوانات آنان را تاکسیدرمی کند.