موج

موج: گفت‌وگو با حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوریت

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در جریان مذاکره با طالبان گفتگو کرده است.