خبر آمو

خبر آمو ۱ سنبله ۱۴۰۲

کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در واکنش به گزارش پسین یوناما میگوید که طالبان به اعتماد شهروندان افغانستان خیانت کرده و به نقض حقوق بشر ادامه داده اند.