بازرگانی

بخش زنان ملل متحد از زنان کارآفرین در افغانستان حمایت می‌کند

بخش زنان ملل متحد می‌گوید که برای رشد اقتصادی زنان کارآفرین در افغانستان کمک می‌کند.

این سازمان به مناسبت روز جهانی کارآفرینان، در شبکه اجتماعی ایکس از زنان کارآفرین در افغانستان ستایش کرده و گفته است که از تلاش این زنان، ایجاد شغل و رشد اقتصادی آنان پشتیبانی خواهد کرد.

پس از ممنوع شدن دختران و زنان از آموزش، تحصیل و کار در نهادهای غیردولتی از سوی طالبان، شمار زیادی از دختران و زنان به تشبث‌های کوچک روی آورده‌اند.

در همین حال سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد می‌گوید که افغانستان، یمن و سومالی در ناامنی شدید غذایی قرار دارند.

این سازمان گزارش داده است که این سه کشور بیشتر از دیگر کشورها از اثرهای بد تغییرات آب و هوا زیان دیده‌اند.

پیش از این نیز، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشوهای جهان در برابر بحران اقلیمی است و در میان ۱۰ کشور قرار دارد که تغییر شدید اقلیمی و رویدادهای طبیعی را تجربه می‌کند.