افغانستان

سکوت مسئولان وزارت معارف طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه

تصوبر از آرشیف

مسئولان وزارت معارف طالبان می‌گویند که شمار دانش‌ آموزان دختر که مکتب‌ها به روی آنان بسته شده است ۱.۳ میلیون تن است. آنان از دادن جزییات درباره زمان بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران خودداری کردند.

مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گویند که در حال حاضر ۴۰۰‌هزار دانشجو پسر در دانشگاه‌های افغانستان سرگرم تحصیل هستند و کار روی بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان ادامه دارد.

این وزارت می گوید که به دنبال راه‌حل مناسب برای بازگشایی دانشگاه‌ها به روی زتان و دختران است.

در ادامه برنامه حساب دهی دولت به ملت وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و اداره ملی امتحانات طالبان، گزارش کاری یکساله شان را همگانی کردند.

مسولان در این وزارت طالبان به خبرنگاران گفتند که به دنبال راه حلی مناسبی برای بازگشایی دانشگاه به روی زنان و دختران هستند . اما این وزارت، زمان دقیق نهایی شدن این طرح را روشن نکرد.

لطف‌الله خیر‌خواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید: «ما ۶ هزار بست برای استادان در تمام پوهنتون‌های (دانشگاه‌های) دولتی کشور داریم، بعضی از بست‌های که خالی هستند در وقت اشغال هم خالی بودند و اینکه چقدر استادان افغانستان را ترک کرده اند در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن از پوهنتون‌های سرتاسر کشور رفته‌اند.»

در همین حال، حافظ حامد حسیب، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی در یک سال ۸۵۰ استاد در دانشگاه‌های کشور جذب کرده که از این میان ۶۵۸ عالم دین برای تدریس ثقافت جذب شده‌اند.

او در ادامه افزود: «برای ثقافت اسلامی استادان مختلف برای پوهنتون‌ها (دانشگاه‌ها)، یکی که سیستم قبلی بود که ۶۵۸ نفر برای تدریس ثقافت جذب شده بودند، بر علاوه آن‌ها، برای تدریس پروگرام‌های تخصصی هم بیشتر از ۹۰ عالم دین، را دعوت کرده‌ایم تا برای محصلین در اوقات و بخش‌های مختلف تدریس کنند.»

مقام‌های طالبان در وزارت معارف از پرسش خبرنگاران در باره بازگشایی مکتب‌های دختران خودداری کردند.

مسئولان وزارت معارف طالبان نیز می‌گوید که در حال حاضر، بیش از ۱۰ میلیون و ۱۸۹ هزار دانش آموز به شمول ۴ میلیون دانش آموز دختر در ۱۸ هزار مکتب در سراسر کشور سرگرم آموزش هستند.

کرامت ‌الله خیرخواه معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان گفت که در حال حاضر ۱۴ هزار مدرسه دینی در افغانستان فعالیت دارند و در مجموع ۳۳۰‌هزار و ۹۵۰ تن مصروف فراگیری علوم دینی هستند که از این میان ۲‌هزار و ۸۰۸ تن آنان دختران هستند.

او تاکید کرد: «مجموعا ۳۳۰‌هزار و ۹۵۰ تن طالبان علم که ۱۲‌هزار و ۸۰۸ تن آنان دختران هستند در مرکز‌های فراگیری علوم اسلامی به تازگی جذب شدند، به این اساس شمار طلبه‌های مدارس دینی در ۱۴ هزار مرکز‌ دولتی و خصوصی به ۳۳۰‌هزار و ۹۵۰ تن می‌رسد.»

این در حالیست که نزدیک به ۶۷۰ روز است که مکتب ها به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته‌اند و بیشتر از هشت ماه است که همه مرکزهای تحصیلی به روی زنان و دختران لغو شده اند.