زنان

ناامیدی رفیق این روزهای دختران بازمانده از آزمون کانکور

دخترانی که بر بنیاد دستور طالبان از شرکت در آزمون کانکور باز مانده‌اند، می‌گویند که در ناامیدی تمام زندگی می‌کنند.

این دختران می گویند که با هزاران امید برای داشتن یک آینده بهتر برای شرکت در آزمون کانکور درس خوانده بودند، اما تصمیم طالبان سبب شد که تمام آرزوهایشان نابود شود.

آنان از جهان از بهر خاموشی در برابر سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان به شدت انتقاد می‌کنند.

مدینه یکی از هزاران دانش آموزی است که با فرمان طالبان از شرکت در آزمون کانکور از تحصیل باز ماند.

اما او هنوز دست از قلم و آموزش بر نداشته و  خواب رفتن به دانشگاه را می‌بیند.

مدینه می‌گوید: «باید از ما امتحان گرفته شود تا زحمات ۱۲ ساله ما از بین نرود. طالبان باید به زودترین فرصت برای گرفتن امتحان کانکور از دختران اقدام کند.»

این تصمیم طالبان سرنوشت بسیاری از دختران را تغییر داده است.

اقلیما، دانش آموز بازمانده از تحصیل می‌گوید: «ما نیمی از قشر جامعه هستیم. طالبان نمی‌تواند با بسته کردن مکتب ما را از جامعه حذف کند.»

محبوبه، دانش آموز دیگری است که سیاست های طالبان مسیر زندگی او را تغییر داده است، او گفت: «ما با زحمات بسیار توانستیم مکتب را تمام کنیم و منتظر بودیم از ما نیز کانکور گرفته شود. ما همچنان امیدوار و منتظر هستیم.»

دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ شده‌اند، می‌گویند که سال‌ها تلاش آنها در زمینه آموزش هدر رفته و آرزوی آنان برای داشتن یک آینده بهتر با خاک یکسان شده است.