ساینس و تکنالوژی

ماموریت فضایی روسیه برای پیدا کردن آب در کره ماه شکست خورد

ماموریت اکتشافی فضایی روسیه پس از برخود کاوشگر لونا-۲۵ با سطح ماه با شکست مواجه شد.

این کاوشگر قرار بود فردا در قطب جنوبی کره ماه فرود بیاید و به دنبال آب بگردد.

سازمان فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که کاوشگر لونا-۲۵ با دلیل نقص فنی به سطح ماه برخورد کرده است.

این کشور یک هفته پیش، پس از نزدیک به نیم قرن برای اکتشافات بیشتر در کره ماه، کاوشگری به سمت ماه فرستاد.

کاوشگر لونا-۲۵ قرار بود فردا در بخش قطب جنوب کره ماه فرود بیاید، اما سازمان فضایی روسیه گفته است که به محض بروز نقص فنی، ارتباط با این کاوشگر قطع شد.

روسیه آخرین بار در سال ۱۹۷۶ موفقانه کاوشگر لونا-۲۴ را در سطح کره ماه فرود آورد.

گمان می‌رود که در این بخش از کره ماه ذخایر یخ وجود داشته باشد، از این رو هند نیز برای اکتشافات کاوشگر چاندرایان-۳ را به سمت ماه فرستاده است.

این کاوشگر تاریخ ۲۳ اگست به سطح ماه فرود خواهد آمد و در قطب جنوبی آن به دنبال آب خواهد گشت.