خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۷ اسد ۱۴۰۲

رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده‌اند که پاکستان در نتیجه یک حمله پهپادی در ننگرهار افغانستان، یکی از فرماندهان اصلی یکی از شاخه های تی‌تی‌پی را کشته‌است.

کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش داده است که با گذشته دو سال از حاکمیت طالبان، سرکوب رسانه‌ها در افغانستان بیشتر شده است.