افغانستان

داستان دختری ناشنوا در نایجریا که عاشق موسیقی و رقص است

یک خانم ناشنوای نایجریایی عاشق موسیقی و رقص است و زبان انگلیسی را در دانشگاه می‌خواند.

او با وجود ناشنوا بودن در صنف‌های تمرین رقص شرکت می‌کند و برای افراد ناشنوای دیگر مایع الهام است.

این دختر ۲۰ ساله حرکات رقص را از پرده تلویزیون آموخته حالا به یک رقصنده تازه کار تبدیل است.

اوموونمی اوتونویی، هر روز از جاده‌‌های شهر ایبادان در جنوب غربی نایجریه رفت و آمد می‌کند، بدون اینکه صدای اطراف اش را بشنود.

این خانم ۲۰ ساله ناشنوا است، اما عاشق موسیقی و رقص است؛ از این رو روزانه در صنف های تمرین رقص شرکت می‌کند.

او از کودکی دچار بیماری شده و شنوایی‌اش را از دست داده است. اما امیدش را از دست نداده و حرکات رقص را از پرده تلویزیون آموخته است.

اوموونمی اوتونویی، رقصنده تازه کار گفت: «من معتقدم، موفقیت در پیش رو دارم، چگونه رقص را ترک کنم؟ برخی ممکن است فکر کنند این فقط اتلاف انرژی است، اتلاف وقت و فکر نمی‌کنند که شخصی می‌تواند برقصد، اما امکان ندارد من رقص را ترک کنم. می‌دانم که موفقیت وجود دارد و به یادگیری و پیشرفت خود ادامه خواهم داد».

سامویل جیمز بنیادی برای حمایت از افراد ناشنوا ایجاد کرده است و افراد ناشنوا آنجا نوازندگی و رقص تمرین می‌کنند.

اوتوانوایی با همکارانش یک اجرای رقص نیز برگزار کردند تا پیش داوری ها در مورد افرادی ناشنوا را به چالش بکشند و تماشاچیان نیز از اجرای رقص آنان ابراز خوشحالی و استقبال کردند.

در همین حال، این بانو زبان انگلیسی را در دانشگاه این کشور میخواند.

اجراهای عمومی توسط هنرمندان ناشنوا در نایجریه نادر است، زیرا امکانات کمی برای افراد دارای معلولیت در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری وجود دارد.