افغانستان

شادی طالبان و ادامه نگرانی‌های اقتصادی مردم در دوسالگی سقوط جمهوریت

طالبان روز گذشته دومین سالگرد پیروزی‌شان را با خوشی و سرور بزرگداشت کردند، اما برخی از شهروندان افغانستان می‌گویند که در دو سال حاکمیت طالبان از رهگذر اقتصادی با چالش‌های فراوانی روبرو بوده‌اند.

به باور برخی از شهروندان کشور، سیاست‌های نادرست طالبان سبب شده که اوضاع اقتصادی افغانستان روز تا روز بدتر شود و جهان نیز از تعامل سیاسی و اقتصادی با طالبان فاصله بگیرد.

ساحل؛ یک عضو طالبان درباره این روز می‌گوید: «الحمدالله هفت سال می‌شود که من در این جهاد شرکت کردم و هنوز کوچک بودم و ریش نداشتم که از طریق مدرسه من رفتم به جهاد و بسیار مشکلات را دیدیم و بسیار از رفیق‌هایم شهید شدند، ولی امروز بسیار زیاد خوشحال هستم.»

اما آیا مردم افغانستان هم خوشحال هستند؟

وضعیت ضعیف اقتصادی، نبود کار و محدود شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان به ویژه زنان، از چالش‌هایی هستند که شهروندان افغانستان ادامه آن را دردآور می‌دانند.

عبدالحکیم؛ دیگر باشنده تخار نیز معتقد است: «از این روز در حالی تجلیل می‌شود که متاسفانه افغانستان در یک بحران سخت اقتصادی به سر می‌برد، اگر ما امروز به یک امنیت نسبی رسیدیم، اما به یک امنیت عمومی نرسیده‌ایم.»

مرسل یکی از فعالان حقوق زن نیز می‌گوید: «پانزدهم اگست روز تسلیم دهی افغانستان به دست یک گروه تروریستی و یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است.»

صفی‌الله که روزگاری درآمدش برای خرج زندگی بسنده بود، اکنون در دو سال گذشته از نبود کار و درآمد پایین شکایت دارد.»

صفی‌الله که سال‌ها است پیشه نجاری را پیش می‌برد می‌گوید: «هیچ کار و بار نیست، ما روزانه اینجا می‌آییم و مثل سابق کار نیست و دوباره به خانه می‌رویم.»

نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در دو سال حاکمیت طالبان در حالی افزایش یافته که به تازگی برنامه جهانی خوراک گفته است که ۲۹ میلیون شهروند افغانستان به کمک نیاز دارند و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز در نبود بودجه از قطع کمک در ماه آینده به ۲ میلیون شهروند افغانستان هشدار داده است.