جهان

تلاش یک آموزگار اردنی برای درمان کودکان با استفاده از موسیقی

یک آموزگار اردنی در یک اقدام مهم مسئولیت آموزش گروهی از کودکان با نیازهای ویژه را برعهده گرفته است تا بتواند این کودکان را درمان کند.

این آموزگار به این کودکان یاد می‌دهد تا چگونه از تاثیر موسیقی برای از میان برداشتن مشکلات‌شان کار بگیرند.

این آموزگار اردنی در تلاش برای آموزش موسیقی به کودکان به عنوان ابزاری برای از میان برداشتن فشارهای روانی آنان است.

او می‌گوید که به آثار مثبت موسیقی در زندگی کودکان باور دارد و از همین رو داوطلبانه دست به این فعالیت زده است.

دیما سویدان؛ آموزگار اردنی گفت: «متأسفانه موسیقی تنها به عنوان یک کالای تجاری تلقی می‌شود. مردم با آن به عنوان نوعی آموزش و علم برخورد نمی‌کنند.»

سویدان که در موسیقی درمانی نیز تخصص دارد با به کارگیری از ابتکارات گوناگون با روان این کودکان از راه موسیقی تماس برقرار می‌کند.

ریم الافرانجی؛ مادر یک کودک می‌گوید: «ما متوجه تفاوت زیادی پس از شرکت فرزندم در فعالیت‌ها و جلسات موسیقی شدیم. زیرا به آنها کمک می‌کند که بهتر تلفظ کنند و کلمات جدید را بازگو کنند.»

این بانو همچنین کارگاه‌هایی را برای آموزگاران و هنرمندان برگزار کرده است تا موسیقی را همچون ابزاری برای مبارزه با استرس به آنها آموزش دهد.