بازرگانی

رستوران‌داران تخار می‌گویند توان پرداخت ۵درصد مالیات را ندارند

افزایش مالیات بر رستوران‌ها در تخار از سوی طالبان، نگرانی شماری از مالکان این رستوران‌ها را برانگیخته است.

رستوران‌داران تخار از وضع مالیات جدید طالبان در این ولایت نگران هستند و تاکید دارند که مالیه رستوران‌ها از ۰.۴ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است.

شماری از مالکان رستوران‌ها از طالبان انتقاد کرده و می‌گویند که افزایش مالیات آنان را بیشتر با فقر روبرو خواهد کرد.

جمال‌الدین مالک یک رستوران در ولایت تخار است.

او می‌گوید که پس از افزایش مالیات از سوی طالبان، اکنون ناچار است سالانه ۲۵۰ هزار افغانی مالیه بپردازد. رقمی که به گفته او توان پرداخت‌اش را ندارد.

جمال‌الدین، مالک رستوران المدینه در این باره می‌گوید: «مالیه ما بود بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی اما حالا مالیه ما بین یک لگ تا ۵/۲ لگ افغانی شده است.»

احمد فیروز، مالک یک رستوران دیگر در تخار است و می‌گوید: «کارو بار اصلا نیست از پارسال کرده امسال خراب تر شده است. هر هفته و هر روز فرق می‌کند.»

شماری از مالکان رستوران‌ها هشدار می‌دهند که اگر مالیات بر آنان کاهش نیابد، فعالیت‌های خود را متوقف خواهند کرد.

آصف، مالک رستوران مهتاب در این باره گفت: «سال‌های قبل ما بین ۸ تا ۱۸ هزار مالیه پرداخت می‌کردیم، امسال از مستوفیت تخار آمده و می‌گویند که مالیه شما بالا رفته و شما دو لگ و ۵۰ هزار افغانی مالیه پرداخت کنید. این درحالی است که کارو بار نیست و توان پرداخت چنین پولی نداریم.»

رییس اتحادیه صنفی رستوران‌های تخار نیز خواستار کاهش مالیات شده و بر این باور است که رستوران‌داران توان پرداخت مالیه بلند را ندارند.

عبدالمنان؛ رییس اتحادیه صنفی رستوران‌های تخار معتقد است: «۵ درصد مالیات کمرشکن است. ما چند بار بین مستوفی صاحب رفتیم، آنها توجهی نکردند. رفتیم شورای علما آنها نامه دادند بردیم وزارت مالیه و رفتیم آنجا مالیات را دو درصد کردند.»

این درحالی است که برنامه توسعه‌ای ملل متحد در گزارش تازه خود نوشته است که بسیاری از شهروندان افغانستان به علت افزایش فقر مجبور شده‌اند، وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند و یا دست به تگدی بزنند.

بر بنیاد این گزارش، شماری هم جایدادهای خود را به فروش رسانده‌اند و کودکان خود را مجبور به انجام کارهای شاقه کرده‌اند.