افغانستان

استقبال شهروندان کشور از میله ماهی خوری در ولسوالی خیوه ننگرهار

میله ماهی خوری در ننگرهار در سال‌های پسین به یک برنامه ثابت تبدیل شده و باشندگان ولایت‌های دور دست افغانستان را به این ولایت می‌کشاند.

در دل دریای پرجوش و خروش ولایت کنر ماهیانی قرار دارند که گوشت لذیذ آن پای باشندگان ولایت‌های دور دست افغانستان را به اینجا می‌کشاند.

حالا ولسوالی خیوه ننگرهار به محلی برای طبخ و عرضه این ماهیان خوشمزه تبدیل شده و بازار رستوران‌ها و ماهی‌پزان این ولسوالی را گرم‌تر ساخته است.

باشندگان ولسوالی خیوه ننگرهار می‌گویند که در روزهای رخصتی میزبان شهروندان کشور از ولایت‌های مختلف هستند که برای خوردن ماهی به اینجا می‌آیند.

الف خان، باشنده ولسوالی کامه که برای خوردن ماهی به اینجا آمده می‌گوید: «خیلی زیاد خوش می‌گذرد. در اینجا ماهی‌های خوب و جایی زیبا است. در جریان گرمی هوا نیز مردم برای خوردن ماهی اینجا می‌آیند. این حرف راست و واقعی است. بنابراین ماهی خوب اینجا است.»

رحیم‌الله، باشنده کنر هم از راهی دور برای خوردن ماهی به ولسوالی خیوه آمده او می‌گوید: «من به همراه رفقای خود برای گردش به اینجا آمده‌ام. به اینجا آمده‌ایم تا از ماهی‌های کنر بخوریم و لذت ببریم، ماهی‌های اینجا خیلی خوب است.»

سفر به این ولسوالی محدود به باشندگان ولایت‌های شرقی نیست، بلکه باشندگان بخش‌های مرکزی، شمال و حتا جنوبی کشور نیز به اینجا می‌آیند و شب را نیز در همان‌جا سپری می‌کنند.

شفیق‌الله، مسئول یکی از رستوران‌ها در این باره می‌گوید: «مردم زیادی برای گردش به اینجا می‌آیند. مثلا از قندهار، هرات، هلمند و جاهای دیگر مردم برای گردش می‌آیند. شب و روز را اینجا می‌گذرانند و این طرف و آن طرف به گردش می‌روند.»

در ولسوالی خیوه ننگرهار علاوه بر ماهیان دریای کنر، ماهی‌های فارمی نیز به فروش می‌رسند و بازار این رستوران‌ها در زمستان رونق بیشتری دارد.