خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۱ اسد ۱۴۰۲

دو سال پیش در چنین روزی، شهرهای هرات و غزنی و بخش‌های از قندهار به دست طالبان سقوط کردند. محمد اسماعیل‌خان و مقام‌های پیشین محلی هرات بعد از سقوط این شهر به قول اردوی ۲۰۷ ظفر در حومه‌های شهر هرات پناه بردند.