افغانستان

ممنوعیت، بیکاری و تبعیض مهمترین مشکلات جوانان افغانستان

ملل متحد در روز دوازدهم آگست روز جوان، نقش جوانان را در اهداف توسعه پایدار مهم می‌داند. آنتیوگوترش دبیرکل ملل متحد در این روز خواهان پشتیبانی از جوانان در سراسر جهان شده است.

اما در افغانستان بسیاری از جوانان به ویژه زنان و دختران می‌گویند که از ادامه آموزش به دور مانده‌اند و از کار نیز دست‌شان کوتاه شده است.

احمد فرهاد از دانشکده طب بخش وترنری ولایت کندز فارغ شده است و از سه سال به این‌سو بیکار است.

او با انتقاد از طالبان می‌گوید که آنها در نهادهای حکومتی افراد وابسته به خودشان را می‌گمارند و زمینه کار برای جوانان آموزش دیده فراهم نمی‌شود.

احمد فرهاد؛ باشنده کندز گفت: «هرکسی که در دفاتر وظیفه دارد به نوعی وابستگی دارد، اگر در میان امارت (طالبان) کسی را نداشته باشید، در ادارات دولتی جایگاهی ندارید. استعداد و توانایی شما اهمیتی ندارد.»

در همین حال دختران جوان اما با محدودیت‌های بیشتری از سوی طالبان روبرو هستند که منع ادامه آموزش یکی از این محدودیت‌هاست.

تمام مکتب‌های متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها به روی دختران در افغانستان بسته استند و زمینه‌های پیشرفت از دختران گرفته شده است.

مرسل احمدی، باشنده هرات در این باره می‌گوید: «ما دختران خانه‌نشین شده‌ایم و این موضوع روی ما خیلی تاثیرگذاشته است.»

امسال ملل متحد نقش جوانان را در دستیابی به جهان سبز که دانش، توانایی‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌ها در آن با اهمیت است، مهم خوانده است.

دبیرکل این سازمان برای رسیدن جهان عادلانه و پایدار، خواهان پشتیبانی ازجوانان در تمامی کشورها شده است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد می‌گوید: «انسانیت در همه جا به انرژی، ایده‌ها و مشارکت بی حد و حصر جوانان بستگی دارد. امروز و هر روز، بیایید در شکل‌دهی جهانی عادلانه و پایدار، برای مردم و سیاره، از جوانان حمایت کنیم و در کنار آنها باشیم.»

شماری از جوانان در افغانستان ادعا دارند که در بسیاری نهادهای حکومتی، جوانان آموزش دیده به کار گماشته نمی شوند و بیشتر افراد وابسته به طالبان در اولویت قرار دارند.

عبدالکریم کریم که در سال‌های اخیر از دانشگاه فارغ التحصیل شده است می‌گوید: «من منتظر بودم از دانشگاه فارغ شوم و وارد بازار کار شوم. اما حالا هر طرف که می روم کار نیست.»

محمد یکی از دانشجویان نیز معتقد است: «جوانان استعداد دارند، اما در دوره فعلی واسطه نقش زیادی در پیدا کردن شغل دارد.»

در دو دهه گذشته، بیشتر جوانان مواد سوخت جنگ میان طالبان و نظام پیشین را تشکیل می‌دادند و روزانه افغانستان گواه کشته شدن جوانان زیاد در میدان جنگ بوده است.

در پس از پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ که طالبان قدرت را به دست گرفتند، ارتش ۳۵۰ هزار نفری افغانستان که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌داد از هم پاشید و اکنون بیشتر آنان در بیکاری بسر می‌برند.