افغانستان

کاخ سفید سپردن پول از امریکا به طالبان را رد می‌کند

سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید که ایالات متحده کمک‌های مالی را به شریک‌های بشری اش در افغانستان انجام می‌دهد و این روند را زیر نظارت دارد. جان کربی هم‌چنان تاکید می‌ورزد که امریکا گفت‌وگو با طالبان را روی برخی موارد ادامه می‌دهد.

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در آخرین گزارش اش گفته است که ایالات متحده در دو سال گذشته ۲.۳۵ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده و نگران دست‌برد پول از سوی طالبان است.

اکنون سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید که ایالات متحده به طالبان پول نمی‌دهد و کمک‌های مالی به افغانستان به شریکان بشری ایالات متحده سپرده می‌شود. به گفته جان کربی، امریکا از چگونگی هزینه کمک‌ها نظارت می‌کند.

آقای کربی می‌گوید: «ما به طالبان پول نمی دهیم. ما به شرکای خود کمک می کنیم، شرکای بشردوستانه ما که توانایی ورود به افغانستان را دارند و این کمک ها را مدیریت می کنند. و ما دائماً آن را زیر نظر داریم. ما دائماً در حال صحبت با شرکای خود در مورد چگونگی مصرف این کمک ها، کجا می رود، چه کسانی از آن سود می برند و به انجام آن ادامه خواهیم داد. ما تا آنجا که ممکن است در مورد آن عاقلانه رفتار خواهیم کرد.»

همزمان با این، برخی از اگاهان می‌گویند که طالبان از پول‌های کمکی امریکا استفاده می‌کنند و از آن برای تقویت حاکمیت شان کار می‌گیرند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «سیل کمک‌های امریکا تا دو میلیارد دالر رسیدن و تا حدود چهار، پنج میلیارد دالر به طالبان رسیده، خودش معنا دارد که امریکا حاکمیت افغانستان را امریکا تقویت می‌کند به صورت مستقیم و غیرمستقیم.»

پس از سقوط کابل به دست طالبان در آگست ۲۰۲۱، امریکا کمک‌های پولی به افغانستان را روی دست گرفته، در بیشتر هفته‌های دوسال گذشته، بسته‌های ۴۰ میلیون دالری به افغانستان رفته؛ پول‌هایی که امریکا می‌گوید، کمک‌ بشردوستانه به مردمِ در بحران است، اما برخی‌ها مانند امرالله صالح، بارها گفته‌اند که این پول‌ها بدون نظارت به طالبان داده می‌شود.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «کمک‌هایی را که سازمان ملل، جامعه جهانی به ویژه امریکا به افعانستان انجام می‌دهد، تمام آن حیف‌ومیل می‌شود و این‌کمک‌ها به دست طالبان و رهبران شان افتاده و از آن برای استحکام حاکمیت خود استفاده می‌کنند.»

بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده گفته‌اند که کمک‌های بشری به افغانستان را از طریق نهادهای غیردولتی به مردم می‌رسانند، اما سیگر گفته که طالبان در روند کمک‌رسانی مداخله می‌کنند و این مداخله مانع اصلی برای دسترسی نیازمندان به کمک‌ها است.

غلام فاروق علیم، استاد دانشگاه،‌ می‌گوید: «با همین کمک‌هایی که ایالات متحده امریکا کرده، ثبات اقتصادی نظام طالبان حفظ شده، ارزش پول افغانی ثابت نگه‌داشته شده و یک بخش کوچک از این کمک‌ها به مردم رسیده‌است. در واقع سود اصلی را از این‌ کمک‌ها طالبان برده‌اند.»

مایکل مک کال رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم در یک بیانیه گفته است که با توجه به آزار و اذیت زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان و نیز تامین منابع مالی هراس افگنان به شمول القاعده از سوی آنان، نفرت انگیز خواهد بود که پول مالیه دهندگان امریکایی به جیب طالبان ریخته شود.