جهان

آغاز پیش ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس ایران

احمد وحیدی، وزیر امور داخله ایران صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که تا امروز ۱۷ هزار تن از متقاضیان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی این کشور به صورت کامل مرحله‌های پیش ثبت‌نام را سپری کرده‌‌اند.

او تاکید کرد که مهلت یک هفته‌ای پیش ثبت‌نام تمدید نخواهد شد.

مرحله پیش ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس ایران از صبح دوشنبه ۱۶ اسد ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز آغاز شده است.

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ایران چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دور قبل برگزار شود به طوری كه این كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

شمار نمایندگان مجلس ایران ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایرآن حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده در مجلس ایران دارند.

یازدهمین مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۷ جوزا ۱۳۹۹ با حضور ۲۷۶ نفر از نمایندگان در ساختمان مجلس رسماً کارش را آغاز کرد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۱ حوت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.