زنان

دیده‌بان حقوق بشر: در دو سال گذشته زنان و دختران بیشتر از هرکسی آسیب‌پذیر بوده‌اند

دیده بان جهانی حقوق بشر می‌گوید که طالبان در دو سال گذشته محدودیت ها بر زنان، دختران و رسانه‌ها را افزایش داده‌اند.

افغانستان در نزدیک به دو سال گذشته گواه دگرگونی‌های فراوانی بوده و دیده‌بان جهانی حقوق بشر می‌گوید که در این مدت زنان و دختران افغانستان بیشتر از هر کس دیگری آسیب پذیر بوده‌اند.

در اعلامیه دیده‌بان جهانی حقوق بشر آمده است که آزادی‌های زنان و دختران محدود شده‌اند و دست زنان نیز از کار کوتاه شده است.

دیده‌بان جهانی حقوق بشر در ادامه اعلامیه خود از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم به شدت انتقاد می‌کند.

معصومه اکبری؛ باشنده کابل در این باره گفت: «من صنف یازدهم بودم و نگران آینده خود هستم. من می‌خواهم که درس بخوانم و در آینده به جامعه خود خدمت کنم.»

در اعلامیه دیده‌بان جهانی حقوق بشر همچنان از بحران بشری در افغانستان نیز یاد شده و گفته شده است که در نبود کار و بار این بحران در حال بدترشدن است.

عبدالله، باشنده کنر می‌گوید: «در گذشته کارها بسیار خوب بود، حالا هیچ کار نیست و روزانه چهل تا پنجاه افغانی پیدا می‌کنیم، در حالی که در گذشته وضعیت درآمدی ما بهتر بود.»

سمیع‌الله، باشنده کنر خاطرنشان کرد: «حالا فقر و بدبختی بسیار زیاد شده است، خواهش ما این است که کار پروژه‌های قبلی آغاز شود تا ما هم بتوانیم با کار کردن درامد داشته باشیم.»

از سویی هم دیده‌بان جهانی حقوق بشر گفته است که طالبان سانسور گسترده‌ای را بر رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات اعمال کرده‌اند و بازداشت خبرنگاران را افزایش داده‌اند.

این درحالی است که به تازگی طالبان تلویزیون همیشه بهار را در ننگرهار بستند.