زنان

طالبان شماری از آرایشگران زن را در بازارچه بامیان لت‌وکوب کردند

بسیاری از آرایشگاه‌های زنانه که در بازارچه بامیان قرار داشتند، حالا به دکان صنایع دستی تبدیل شده‌اند. شماری از آرایشگران زن که در این بازارچه‌ فعالیت داشتند، می‌گویند که طالبان آنان را لت و کوب، بازداشت، شکنجه و جریمه کرده‌اند.

آنان می‌گویند که طالبان در دستکول‌های آنان رنگ ناخن و لب سیرین پیدا کرده بودند و به اتهام آرایش یک دختر، آنان را مورد لت و کوب و بازداشت قرار دادند.

پیش از چاشت سه‌شنبه در این بازار دختری که از کابل به بامیان آمده بود به یکی از دکان‌های لباس فروشی و صنایع دستی رفت. دکانی که تا چند روز قبل آرایشگاه زنانه بوده است.

شاهدان این رویداد می‌گویند که طالبان به یکباره به دکان آنان ریختند و گفته‌اند که شما به بهانه خرید لباس این دختر را آرایش کرده‌اید.

مسئول یکی از دکان‌های صنایع بازارچه‌ بامیان که تا همین چند روز قبل آرایشگاه زنانه داشت می‌گوید: «به‌خاطر اینکه این خانم آرایش کرده بود، گفتند که شما او را آرایش کرده‌اید، اگر نه ما آرایش نکرده‌ایم و در دکان ما هیچ مواد آرایشی هم نبود، حتا دستکول دختران را پالیدند و از داخل آن لب سیرین و رنگ ناخون پیدا کردند و گفتند که شما آرایش کردید. سردختران دست بالا کردند، تهدید کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند و دشنام دادند. آنان گفتند که اینان را محکم‌تر لت و کوب کنید و ببرید در قفس بیاندازید. ما واقعا نمی فهمیم که سرنوشت ما آرایشگران چه خواهد شد؟»

یکی از این آرایشگران زن می‌گوید که آنان از شکنجه و لت و کوب طالبان تصویر گرفته بودند، اما طالبان تمامی تصاویر آنان را حذف کردند و به آنها هشدار دادند که پس از این نباید در دستکول‌هایشان لوازم آرایشی داشته باشند.

 مسئول یکی دیگر از دکان‌های صنایع بازارچه‌ی بامیان گفت: «از این که سر ما دست بالا کردند، ما را مورد خشونت و دشنام قرار دادند ما اسناد داشتیم و ویدیو گرفته بودیم و تمام مردم در بازارچه دیده بودند، اما ما را که حوزه بردند، ویدیوهایمان را حذف کردند و حتا گفتند که موبایل‌هایشان را بشکنید. آنها گفتند که بگذارید که اینان شب اینجا بمانند که ما بر سر اینان چه بلایی بیاوریم.»

این دختران و زنان می‌گویند که هیچ دری را در پیش روی خود نمی‌بینند تا صدایشان را بلند کنند.

یکی از زنانی که در گذشته آرایشگر بود می‌افزاید: «امروز ما را واقعا تهدید کردند. حتا یکی از دختران را گفتند که ما او را در مرغانچه ماندیم و باید دو شب اینجا باشد که ما سر او بلایی بیاوریم. واقعا ما کدام مرجعی نیست که برایش مراجعه کنیم که سر ما اینطور بلاها می‌آید. چه کسی جوابگوی این فشارها که سر ما می‌آید، است؟ ما نمی‌توانیم که جایی برویم و نه هم می‌توانیم که اینجا بمانیم.»

مولوده توانا؛ فعال حقوق زن معتقد است: «محصول تمام بدبختی‎های مردم و زنان افغانستان امریکا و کشور های امپریالیستی بوده است و امروز یک تعداد افراد می‌خواهند که با بی شرمی تمام به چشم مردم ما خاک بپاشند.»

طالبان به تازگی دستور توقف فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در سراسر کشور را عملی کردند، دستوری که گفته می شود دست ۶۰ هزار زن و دختر را از کار قطع کرد و ۱۲ هزار تجارت زنان را نیز از بین برد.