افغانستان

سیگار: بانک مرکزی زیر حاکمیت طالبان استقلال ندارد

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش جدید خود اعلام کرده است که بانک مرکزی افغانستان در حاکمیت طالبان از استقلال کافی برخوردار نیست. در این گزارش همچنین از تلاش‌ برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی هراس افگنی، پرده برداشته شده است.

سیگار در شصتمین گزارش خود که آن را روز سه‌شنبه به کنگره ایالات متحده ارائه کرده و در آن نگرانی‌های خود را درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان یا «د افغانستان بانک» ابراز کرده است.

این ارزیابی «استقلال ناکافی بانک مرکزی از رژیم طالبان» را نشان می‌دهد.

در این گزارش گفته شده است که بانک مرکزی در تلاش‌های خود برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی هراس افگنی نارسایی نشان داده است.

این بررسی که توسط یک پیمانکار خارجی انجام شده است، بودجه‌ای را از نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده دریافت کرده است.

گزارش عدم استقلال بانک مرکزی ظاهرا مربوط به دخالت سه مقام طالبان است که بر بانک افغانستان نظارت می‌کنند و تحت تحریم‌های ایالات متحده و ملل متحد قرار دارند.

این نگرانی‌ها، همراه با نگرانی‌ شماری از کشورهای جهان در رابطه با ایجاد بن‌بست درباره تقاضای طالبان برای آزادسازی بودجه‌های مسدود شده بانک مرکزی در کشورهای خارجی پس از به قدرت رسیدن آنها یا پس از خروج نیروهای ایالات متحده در آگست ۲۰۲۱ کمک کرده است.

در این گزارش آمده است؛ تقریبا نیمی از حدود هفت میلیارد دالر مسدود شده در بانک فدرال ایالات متحده نیویورک به صندوق اعتماد سوئیس تخصیص داده شد، در حالی که تلاش‌ها برای بازیابی رقم باقی مانده از طریق پرونده‌های قضایی علیه طالبان که توسط خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ تنظیم شده است، ادامه دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که طالبان به اعضای گروه القاعده که مسئول سازماندهی این حملات بود، پناه داده است.

با نزدیک شدن به دومین سالگرد خروج ایالات متحده از افغانستان و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش سیگار به کمک‌های مستمر ایالات متحده، چالش‌های ناشی از مداخله طالبان در سازمان‌های غیردولتی کمک رسان، کاهش تدریجی حقوق زنان و بحران انسانی رو به رشد نیز اشاره کرده است.

کمک ۲.۳۵ میلیارد دالری امریکا به افغانستان در دو سال

سیگار می‌گوید که با وجود این مشکلات، ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان حفظ نکرده و از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، بیش از ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر به ای کشور اختصاص داده است.

جان ساپکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش نسبت به نادیده گرفتن درس‌های آموخته شده در افغانستان هشدار داد و تأکید کرد که عدم یادگیری از چنین تجربیاتی منجر به تکرار آنها می‌شود.

وی خاطرنشان کرده است: «بسیاری دوست دارند تجربه ما در افغانستان را فراموش کنند و دیگر هرگز درباره آن بحث نکنند؛ اما اگر از این شکست حقایق را یاد نگیریم، آن‌ها را تکرار خواهیم کرد.»

در این گزارش آمده است که مداخله طالبان در روند توزیع‌ کمک‌های بشری و ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از برنامه‌های این سازمان نگران کننده است.