جهان

مردم کلمبیا جشنواره سنتی گل یا سیلِتا را برگزار کردند

2965LI-COLOMBIA-PARADE_SILLETEROS_O_

جشنواره سنتی گل یا سیلِتا با اشتراک ۵۰۰ نفر در شهر مدلین کلمبیا برگزار شد.

در مراسم امسال، یک زن به نام ماریا کارولینا برنده شد.

در این مراسم که از بیش از نیم قرن به این سو برگزار می‌شود، اشتراک کنندگان دسته‌های بزرگ و رنگارنگ را به نمایش می‌گذارند.

اشتراک کنندگان این جشنواره از گل‌های رنگارنگ شکل‌های گوناگون می‌سازند و آنها را به نمایش می‌گذارند.

این دسته‌های گل موسوم به «سیلِتا» است و تا صد کیلوگرم وزن دارد.

دیانا ماریا یکی از اشتراک کنندگان می‌گوید: «شب قبل مراسم، هنگام تنظیم «سیلتا» احساس خوشحالی می‌کنم، به این فکر می‌کنم که مراسم چگونه خواهد بود و بخشی از چیزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز هستم. برای من، این بهترین حس است».

در مراسم امسال ۵۰۰ تن شرکت کرده بودند و یک میلیون تن دیگر نیز در نمایشگاه گل مدلین شرکت کرده بودند.

مراسم سنتی گل یا سیلتا از سال ۱۹۵۷ به این سو در شهر مدلین کلمبیا برگزار می‌شود.