خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۵ اسد ۱۴۰۲

سقوط کامل ولایت نیمروز به دست طالبان؛ ادامه جنگ شدید در هرات، شبرغان، لشکرگاه و قندهار و جلسه شورای امنیت با موضوع افغانستان مهمترین اتفاقات ششم آگست ۲۰۲۱ بود.