خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۴ اسد ۱۴۰۲

ادامه سقوط ولسوالی‌ها؛ تغییر در وضعیت جنگ به نفع جمهوریت در هرات و لشکرگاه، بازگشت مارشال دوستم به کشور و دیدارهای اشرف غنی با چهره‌های سیاسی از جمله مهمترین اتفاقات این روز بود.

بربنیاد یافته‌های آمو دو سال پیش در روز پنجم آگست ۲۰۲۱؛ ۱۶ ولسوالی دیگر به دست طالبان سقوط کرد و شمار مجموع ولسوالی‌های در کنترل طالبان تا آن روز به ۳۱۸ ولسوالی رسید.