موج

موج: خواست طالبان برای بازگشایی سفارت های کشورهای غربی در کابل

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با شماری از دیپلوماتان غربی در دوحه پایتخت قطر، خواهان بازگشایی سفارت های کشورهای غربی در کابل شده است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمان برنامه، شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی به بحث گرفته شده است.