جهان

حامیان حکومت نظامی نایجر خواهان خروج نیروهای فرانسوی از این کشور شدند

حامیان حکومت نظامی نایجر روز پنجشنبه در نیامی پایتخت این کشور در برابر تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و افریقایی دست به تظاهرات زدند.

آنان همچنین خواهان خروج نیروهای فرانسوی مستقر در این کشور که به ارتش نایجر در کار مبارزه با گروه‌های هراس‌افگنی کمک می‌کرد، شده‌اند.

یکی از معترضان می‌گوید: «مردم می‌آیند و ما به همه کشورهای انجمن اقتصادی کشورهای غرب افریقا و همه کسانی که اقدامات غیرمردمی و غیرانسانی را علیه نایجر که در حال رهایی از یوغ استعمار است، انجام می‌دهند، تظاهرات خواهیم کرد.»

نگهبانان ریاست جمهوری این کشور چهارشنبه هفته گذشته با پشتیبانی ارتش، محمد بازوم رییس جمهور برکنار شده این کشور را بازداشت و دولت او را سرنگون کردند.

کشورهای غربی به ویژه فرانسه و اتحادیه اروپا کمک‌ها به این کشور فقیر را قطع کردند و ۱۵ کشور غرب افریقا نیز تحریم‌هایی در برابر نایجر وضع کردند و هشدار داده‌اند که تا روز یکشنبه هفته آینده اگر محمد بازوم را آزاد و به قدرت بازنگرداند، دست به اقدام نظامی خواهند زد.

از سویی هم جنرال عبدالرحمان تیانی رهبر کودتاچیان ناوقت چهارشنبه تحریم‌های کشورهای خارجی را «غیرانسانی» خوانده است و گفته است که با وجود افزایش تحریم‌ها و فشارها از سوی غرب از موضع‌اش عقب نشینی نخواهد کرد.

او گفت: «ما هرگونه مداخله در امور داخلی نایجر را رد می‌کنیم و ادعای هر طرف مبنی بر مجازات شورای ملی حفاظت از میهن و مردم نایجر را به عنوان نمونه رد می‌کنیم.»

در این حالی است که گمانه زنی‌ها از احتمال مداخله نظامی از سوی کشورهای غربی به ویژه فرانسه افزایش پیدا کرده است.

با این حال، شماری از کشورها از هرگونه مداخلات نظامی هشدار داده‌اند و گفته‌اند که ممکن این مساله به عنوان استعمار جدید تلقی شود.

با این حال، صدها شهروند خارجی و کارمندان سفارت‌ها در حال ترک این کشور استند.

ایالات متحده نیز گفته است که سفارت این کشور در نیامی همچنان باز خواهد ماند.