افغانستان

توقف فعالیت رادیو و تلویزیون «همیشه بهار» در ننگرهار از سوی طالبان

طالبان نشرات رادیو و تلویزیون “همیشه بهار” را در ننگرهار متوقف کردند.

مسوول این تلویزیون می‌گوید که طالبان شام روز سه شنبه دفتر آنان را بستند و به آنان هشدار داده‌اند که باید نشرات‌شان را متوقف کنند.

طالبان به روز دوشنبه هنگامی که در آنجا یک کارگاه آموزش خبرنگاری ادامه داشت وارد دفتر تلویزیون همیشه بهار شدند و درست یک روز بعد از آن دفتر این تلویزیون را بستند و همه کارمندان آن را اخراج کردند.

منابع می‌گویند که علت بسته شدن این تلویزیون ادامه کارگاه آموزش خبرنگاری بوده، کارگاهی که در آن ۱۶ کارآموز به شمول ۶ دختر، سرگرم فراگیری آموزش‌های خبرنگاری بودند.

یاسمین سحر، یکی از کارکنان حاضر در این حادثه، با ابراز ناامیدی از این رفتار طالبان می‌گوید که برخی از کارمندان زن ترجیح دادند روز بعد به دفتر مراجعه نکنند.

در همین حال؛ مسئول رسانه‌های آزاد در ننگرهار با انتقاد از خفه ساختن آزادی بیان از سوی طالبان می‌گوید که آنان با کارمندان تلویزیون همیشه بهار برخورد “خشنی” داشته‌اند.

محمد ظریف کریمی، مسئول رسانه‎‌های آزاد در ننگرهار گفت: «مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار درباره تلویزیون همیشه بهار وضاحت بدهند و اگر تخطی هست به کمیسیون رسیدگی به شکایات هدایت دارند. در غیر آن آزادی بیان در خطر می افتد.»

برخی از خبرنگاران می‌گویند که ادامه سرکوب فعالیت خبرنگاری از سوی طالبان، فضای کاری را بیشتر از هر زمانی تنگ‌تر ساخته است و طالبان را به از میان برداشتن کامل آزادی بیان متهم می‌سازند.

رادیو همیشه بهار در سال ۱۳۹۰ خورشیدی و تلویزیون آن در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به فعالیت آغاز کرده بود.

پیش از این طالبان عرفان الله بیدار، کارمند رادیو صفا در ننگرهار را ۱۲ روز زندانی کرده بودند.

سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که با حاکمیت دوباره طالبان، آزادی بیان در افغانستان با محدودیت‌های فراوانی روبرو شده است.