افغانستان

بی‌آبی در کنر و شکایت کشاورزان از بی‌توجهی طالبان به این موضوع

کشاورزان در ولایت کنر افغانستان با کمبود شدید آب مواجه هستند، موضوعی که زمین‌های کشاورزی و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

آنان می‌گویند که در نتیجه خشکسالی طولانی مدت و تامین ناکافی آب، صدها جریب زمین کشاورزی بایر و غیرقابل استفاده شده است.

کشاورزان خواستار ساخت بند بر روی رودخانه کنر برای رفع کمبود آب هستند. این وضعیت به ویژه زمین‌های حاصل‌خیز ولسوالی اسمار را تحت تأثیر قرار داده است که به دلیل کمبود آب به منطقه‌ای بی خاصیت تبدیل شده است.

خشکسالی شدید امسال این مشکل را تشدید کرده و چون کشاورزان محصولی برای برداشت ندارند معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده است.

یکی از این کشاورزان می‌گوید: «کمبود آب برای ما ویرانگر بوده است. زمین‌های ما خشک شده است و هیچ محصولی برای فروش نداریم.»

کشاورزان از بی‌توجهی مقامات طالبان در یافتن راه حلی برای کنترل آب ابراز ناامیدی می‌کنند، آنها بر این باورند که ساخت بند بر روی رودخانه کنر برای اطمینان از رسیدن آب به زمین های کشاورزی آنها ضروری است.

برای رسیدگی به نگرانی‌های دهقانان، مقامات محلی طالبان در کنر نیاز به اقدام را تصدیق کرده‌اند.

حضرت علی ذاکر، ولسوال طالبان در ولسوالی اسمار انتقادات و خواسته‌های دهقانان را تایید می‌کند.

او در این باره گفت: «ما از شدت بحران آب که کشاورزان را با مشکل مواجه کرده آگاهیم. ساخت بند در دریای کنر برای ما اولویت دارد تا به این موضوع مبرم رسیدگی کنیم.»

علاوه بر این، کشاورزان از رویکرد سهل انگارانه مقامات محلی نسبت به رودخانه کنر ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که به جای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی در افغانستان، آب به پاکستان سرازیر می شود.

کارشناسان می‌گویند که با تداوم کمبود آب و معیشت کشاورزان، اقدام سریع برای جلوگیری از یک بحران تمام عیار و تضمین آینده‌ای پایدارتر برای جوامع کشاورزی در کنر لازم است.