خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۰ اسد ۱۴۰۲

دیدارهای پرحاشیه فرستاده‌های امریکا و هیات طالبان در دوحه دیروز به پایان رسید، هرچند دو طرف در اعلامیه‌های جداگانه گفته اند روی اعتماد‌سازی، مساله‌های حقوق‌‌بشری و اقتصادی و نیز مبارزه با مواد‌مخدر گفت‌وگو کرده اند، اما خواست‌ها بر این‌ست که جزییات کامل این دیدارها همگانی شوند.

مروز اول اگست؛ دو سال پیش در چنین روزی از ۱۵روز‌ آخر جمهوریت، نخستین روز آن رقم خود.