موج

موج: بررسی گفته‌های عبدالرشید دوستم در باره طالبان

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از رهبران سیاسی مخالف طالبان، در تازه ترین سخنانش گفته است که در صورت پشتیبانی سیاسی امریکا به افغانستان بازخواهد گشت و طالبان را شکست خواهد‌ داد.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، اسدالله ندیم، آگاه نظامی و واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.