موج

موج: گفتگوی تلفنی بلینکن با وزیران خارجه پاکستان و قطر در باره افغانستان

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ امریکا با وزیران خارجه قطر و پاکستان تلفنی گفت‌وگو کرد. تحولات افغانستان یکی از محورهای این گفت‌وگوها بوده است. در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، حامد صبوری، آگاه روابط بین الملل و بلال فاطمی، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.