افغانستان

ابراز نگرانی طالبان از کاهش روز افزون سطح آب‌های زیرزمینی در کابل

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان می‌گوید که سطح آب زیرزمینی در افغانستان و به ویژه در کابل به صورت روزافزونی در حال کاهش است.

این وزارت می‌گوید که طالبان در تلاش هستند که با مدیریت رودخانه پنجشیر مشکل کمبود را در کابل کاهش دهد.

آقای عمری می‌افزاید که اداره طالبان کمیته‌ای با مشارکت مسئولان چند اداره دولتی به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان ایجاد کرده است تا به چالش‌های فرا راه مدیریت سالم آب‌های افغانستان رسیدگی کند.

عطاالله عمری، سرپرست وزارت زارعت، آبیاری و مالداری، گفت:‌ «از این که تاکنون در بخش آبیاری مدیریت درست صورت نگرفته است، تصمیم گرفته شد که هم آب‌های زیر زمینی و هم آب‌های موسمی هر دو باید مدیریت سالم شود.»

در همین حال در یک نشست دیگر، وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که طرح استفاده کامل از تولیدات داخلی را به کابینه طالبان فرستاده است.

نورالدین عزیزی می‌گوید در یک سال گذشته ۵۰ کارخانه بزرگ تازه ساخته شده‌اند و به فعالیت آغاز کرده‌اند.

او می‌گوید که صادرات افغانستان نیز به دو میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته است.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت: «افزایش ترانزیت از راه افغانستان از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی بسیار کم رخ می‌داد که افغانستان به نام کشور ترانزیتی شناخته می‌شد و از این فرصت هیچ گاه کار گرفته نشد.»

نزدیک به یک هفته است که طالبان روند حساب دهی به ملت را آغاز کرده‌اند. اما آیا طالبان با برگزاری چنین نشست‌هایی، آنچه را که ملت در انتظار شنیدن آن است، به آنان می‌گوید؟

نعیم پویش، دیپلمات پیشین گفت: «طالبان همان نمایش تبلیغاتی را به یک نمایش خنده‌دار را به شکل طالبی آن ارایه می‌کند، هم از نظر پرداختن به مسئله و هم از نظر منطقی که پشت سر آن وجود دارد به خاطری طالبان تنها مصروف امر به معروف و یا گردآوری پول هستند.»

بنیاد روند حساب دهی دولت به ملت، از سوی حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی گذاشته شد.

اما طالبان بر خلاف همه مخالفت‌هایشان با حکومت‌داری حکومت پیشین، در دو سالی که قدرت را به دست گرفته‌اند، این روند را ادامه داده‌اند.