افغانستان

چراغ سبز بانک جهانی برای پرداخت پول شرکت‌های قراردادی در کاسا‌ یکهزار

شرکت برشنا زیر اداره طالبان می‌گوید که بانک جهانی پول شرکت‌ها را در پروژه کاسا یک هزار پرداخت می‌کند.

پروژه کاسا یک هزار، برق قرغیزستان و تاجیکستان را از راه افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

بانک جهانی مسئولیت تمویل این پروژه را در افغانستان بر عهده گرفته است. اما پس از سقوط نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱ کار این پروژه متوقف شد.

اکنون رییس عملیاتی شرکت برشنا زیر اداره طالبان می‌گوید که بانک جهانی پذیرفته است که پول شرکت‌های قراردادی در این پروژه را بپردازد.

صفی‌الله احمدزی؛ رییس عملیاتی شرکت برشنا می‌گوید: «در بخش خصوصی و صنعتی فعالیت خود را ادامه می‌دهیم و در بخش مدیا هم آن را شریک خواهیم ساخت. ۹.۷ میلیون دالر ما از کمیته سال قبل کمک گرفتیم.»

هزینه پروژه کاسا یک هزار در افغانستان، ۲۶۳ میلیون دالر برآورد شده است.

رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که اکنون طالبان برای پایان کار این پروژه ۱۰۰ میلیون دالر دیگر نیاز دارند.

امان‌الله غالب؛ رییس پیشین شرکت برشنا در این باره می‌گوید: «هدف تشویق سرمایه گذاری است که در این بخش سرمایه گذاری شود. این پروژه برای ثبات افغانستان در منطقه مهم است.»

از سویی هم اکنون برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد می‌شود و سالانه میلیون‌ها دالر به این کشور‌ها پرداخت می‌شود.

طرح پروژه کاسا یک هزار در سال ۲۰۰۵ در نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (ریکا) مطرح شد، قرار بود در سال ۲۰۲۰ به بهره‌برداری قرار گیرد.

با بهره‌برداری این پروژه افغانستان سالانه تا ۶۵ میلیون دالر حق ترانزیت به دست خواهد آورد.