جهان

تظاهرات هزاران عراقی در واکنش به آتش کشیدن قرآن کریم در دانمارک و سویدن

مسلمانان در شماری از کشورهای اسلامی در پیوند با سوزاندن نسخه‌هایی از قرآن کریم در سویدن و دانمارک دست به تظاهرات زدند.

چند هزار تن روز شنبه در بغداد، پایتخت عراق، گردهمایی اعتراضی برگزار کردند و قصد نزدیک شدن به سفارت دانمارک را داشتند.

به آتش کشیدن نسخه‎‌هایی از قرآن کریم در سویدن و دانمارک واکنش مسلمانان در کشورهای اسلامی را برانگیخته است.

هزاران نفر در ساحه سبز بغداد پایتخت عراق دست به تظاهرات زدند و قصد داشتند به سفارت دانمارک نزدیک شوند.

روز جمعه مردی در برابر سفارت عراق در کوپن هاگن پایتخت دانمارک نسخه‌ای از قرآن کریم را به آتش کشید.

ملک قاسم؛ معترض عراقی می‌گوید: «این تظاهراتی در محکومیت این فرد ملعون که مومیکا نام دارد و قرآن را سوزاند و امروز در دانمارک تکرار شد، است. قرآن کریم قانون اساسی ما است. امروز ما در کنار این مردم هستیم تا کارهایی که این کشورهای خارجی که گرایش به همجنس گرایی دارند را محکوم کنیم. این اسلام ماست و ما آنچه را که اتفاق افتاده محکوم می‌کنیم.»

سه روز پیش طرفداران خشمگین مقتدی صدر، روحانی برجسته شیعه در عراق، بر سفارت سویدن در بغداد یورش بردند و بخشی از ساختمان آن را به آتش کشیدند. عراق سفیر این کشور را اخراج کرده است.
در همین حال، نخست وزیر سویدن با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته است که سوزاندن قرآن کریم ممکن است بی احترامی تلقی شود، اما غیرقانونی نیست.

روز جمعه در ایران نیز صدها تن در برابر سفارت سویدن دست به تظاهرات زدند.

معترضان پرچم سویدن را به آتش کشیدند، به سوی سفارت این کشور تخم مرغ پرتاب کردند و خواهان اخراج سفیر سویدن از تهران شدند.

این در حالی است که به آتش کشیدن قرآن با استناد به آزادی بیان در سویدن، دانمارک و ناروی قانونی است.