بازرگانی

تلاش‌ها برای بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی به افغانستان

رییس صندوق امانی افغانستان در سویس می‌گوید که هدف نهایی آنها بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر همراه با مفاد آن به افغانستان است تا ذخایر بانک مرکزی زیر اداره طالبان افزایش یابد.

شاه محمد محرابی که سمت رییس کمیته تفتیش این بانک را نیز دارد به تلویزیون آمو می‌گوید که تا هنوز ارزیابی شرکت حسابرسی درباره بازگرداندن دارایی افغانستان همگانی نشده است.

ایالات متحده امریکا برای بازگرداندن دارایی‌های افغانستان از بانک تسویه جهانی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی هراس افگنی، بلند بردن ظرفیت و پذیرفتن شخص سوم را همچون ناظر در بانک مرکزی زیر اداره طالبان شرط گذاشته است.

اداره توسعه امریکا برای ارزیابی این مساله، یک شرکت حسابرسی را ماموریت داده است.
پیش از این، رویترز از زبان برخی مقام‌های وزارت خزانه‌داری امریکا گزارش داده است که تفتیش بانک مرکزی زیر اداره طالبان نتوانسته نظر امریکا در رابطه با بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌هایش را به افغانستان جلب کند.

شاه محمد محرابی؛ رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی و رییس صندوق امانی افغانستان در سویس گفت: «این گزارش در ماه مارچ تکمیل شد و هنوز همگانی نشده است. پس از انتشار، یافته‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عنوان یک امانت‌دار، نقش من این است که از این پول همراه با هرگونه درآمد ایجاد شده برای حفظ ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها محافظت و نگهداری کنم. هدف نهایی بازگرداندن این پول برای افزایش سرمایه بانک مرکزی است.»

در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان همراه با مفاد آن در بانک تسویه بین المللی در سویس نگهداری می‌شود.

اما برخی استادان پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و آگاهان مسایل اقتصادی بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دالر داریی‌های افغانستان را به بانک مرکزی به زیان کشور می‌دانند.

شاه محمد محرابی می‌گوید که تاهنوز دارایی‌های افغانستان در سویس و مفاد آن در هیچ موردی استفاده نشده است.

آقای محرابی می‌افزاید که رییس جمهور بایدن ۷ میلیارد دالر دارایی‌ها افغانستان را به دو بخش تقسیم کرد که نیم آن به بانک تسویه بین المللی انتقال یافت.

او تاکید کرد: «بخشی که برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده بود برای نگهداری امن در ژنو سوئیس به بانک تسویه بین المللی منتقل شد. این ۳.۵ میلیارد قابل توجه است که این بودجه برای نیازهای بشردوستانه در نظر گرفته نشده است.»

در بیش از یک‌سال گذشته، دارایی‌های افغانستان در بانک تسویه بین‌المللی در سویس بیش از ۳۰ میلیون دالر مفاد کرده است.

شاه محمد محرابی، رییس تفتیش بانک مرکزی و انوار الحق احدی وزیر صنعت و تجارت پیشین افغانستان، یک شهروند امریکا و نماینده سویس اعضای صندوق امانی افغانستان هستند.

هیئت چهار نفره‌ای که بر صندوق امانی افغانستان نظارت دارند، باید پرداخت‌ها را به اتفاق آرا تصویب کنند و حمایت نماینده امریکا نیز نیاز است.

به تازگی انوار الحق احدی و شاه محمد محرابی همچون رییسان مشترک صندوق امانی افغانستان در سویس برگزیده شده‌اند.