خبر آمو

خبر ۸ آمو ۳۱ سرطان ۱۴۰۲

برنامه توسعه‌ای ملل متحد در چشم انداز اقتصادی- اجتماعی افغانستان در سال ۲۰۲۳ گفته است که ۹۴ درصد از نهادهای خارجی به دلیل منع توقف کار زنان و دختران در افغانستان یا فعالیت‌ خود را متوقف ساخته‌اند و یا آن را کاهش داده‌اند.