افغانستان

اختلاف میان طالبان و پاکستان در رابطه با حضور تی تی پی در افغانستان

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، پشتیبانی خود را از تحریک طالبان پاکستانی رد می‌کند.

او در گفت‌وگو با العربیه می‌گوید که طالبان از تی ‌تی ‌پی پشتیبانی مالی نمی‌کند و تاکید می‌کند که اجازه کارگیری از خاک افغانستان در برابر کشور دیگری به هیچ گروهی داده نمی‌شود.

اما اکسپرس تربیون نوشته است که طالبان در گفت‌وگو با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از اسلام آباد خواسته‎اند که به جای زور در گفت‌وگو و صلح با تحریک طالبان پاکستانی وارد شود.

این روزنامه از زبان منابع رسمی پاکستانی نوشته است که برای طالبان به صراحت گفته شده است که صبر اسلام‌آباد در برابر تحریک طالبان پاکستان تمام شده ‌است.

پاکستان می‌گوید که طالبان برای تی ‌تی ‌پی جا و مصونیت می‌دهند، اما طالبان این موضوع را انکار می‌کنند.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان گفت: «حکومت طالبان که آمدن آن‌ها را ستودیم، بعد از جنگ دراز مدت آن‌ها آمدند. ما خوشحال شدیم، تبریک دادیم، اما برای ما روشن نبود که برای دشمنان ما پناه می‌دهند و از پناهگاه‌های آنان محافظت می‌کنند.»

اما سرپرست وزارت دفاع طالبان در گفت‌وگو با العربیه، پشتیبانی از طالبان پاکستانی را رد می‌کند.

ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان گفت: «ما از طالبان پاکستانی حمایت نکرده‌ایم و ما آن‌ها را پشتیبانی مالی نمی‌کنیم.»

در این میان، روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان نوشته، گفت‌وگوی نماینده ویژه آن کشور با مقام‌های طالبان در کابل روی تهدیدهای هراس‌افگنی پیشرفتی نداشته و طالبان از اسلام‌آباد خواسته که به جای زور با تی ‌تی ‌پی گفت‌وگوهای صلح را پیش گیرد.

محمد رادمنش، نظامی پیشین در این باره گفت: «طالبان افغانستان و پاکستان روی یک خط مش مشترک تحت اداره استخبارات پاکستان ایجاد و آموزش و علیه نظام‌هایی که مورد تردید پاکستان بودند، کار گرفته شدند.

پیشنهاد طالبان برای مصالحه تی ‌تی ‌پی با پاکستان ناشی از طرز دید مشترک و بعیت آنان با طالبان افغانستان است.

اکسپرس تربیون گفته نماینده پاکستان در سفر سه روزه خود به کابل حامل پیام روشن برخورد قاطع طالبان در برابر تی‌ تی‌ پی بوده است.

این روزنامه به نقل از منابع رسمی پاکستان نوشته که در گفت‌وگوهای طولانی پشت درهای بسته به رهبری طالبان با صراحت گفته شده که صبر اسلام‌آباد در برابر تحریک طالبان پاکستان تمام شده‌ است.

برنا صالحی، آگاه سیاسی تاکید کرد: «تحریک طالبان پاکستان چه در داخل افغانستان و چه در پاکستان، با جنگ و سرکوب برای پاکستان با توجه به تجربه‌ای که از طالبان در افغانستان داریم، قابل حل و هضم نیستند و از نظر مفاهمه و مذاکره به سادگی با دولت پاکستان کنار نخواهند آمد.»

پاکستان در هفته‌های اخیر گواه حملاتی از سوی ستیزه‌جویان بر نظامیان این کشور بوده، حملاتی که اسلام‌آباد آن را کار تحریک طالبان پاکستان می‌داند و پناهگاه آن را در افغانستان می‌بیند.

اما طالبان می‌گویند که رویدادهای امنیتی پاکستان، هیچ ربطی به آنان ندارد و یک مساله داخلی پاکستان است.