افغانستان

باشندگان بخش‌هایی از کابل با کمبود شدید آب روبه‌رو هستند

باشندگان بخش‌هایی از پایتخت با کمبود آب روبرو شده اند. آنان می‌گویند که برای بدست آوردن آب، ساعت‌ها انتظار می‌کشند.

این باشندگان می‌گویند که چاه‌ها در بخش‌هایی از کابل خشکیده اند و مردم ناگزیر هستند برای برطرف شدن این معظل آب را خریداری کنند.

یکی از این بخش‌ها ناحیه پنجم شهر کابل است. باشندگان این بخش برای بدست آوردن آب از پس از چاشت تا دوازده شب صف می‎بندند. جوانان، کودکان و کهن سالان ساعت‌ها انتظار می‌کشند تا آب مورد نیاز خانواده شان را به‌دست بیاورند.

این باشندگان کابل می‌گویند که دیگر بخش‌های کابل نیز، گواه کاهش آب است.

علی احمد، باشنده کابل، می‌گوید: «کمبود آب آشامیدنی در کابل در حال افزایش است. با گذشت هر روز مردم بیشتر با این مشکل روبه رو می‌شوند.»

مصطفی، باشنده کابل، می‌گوید: «بیشترین مناطق شهر کابل به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. مردم به ویژه در منطقه کمپنی کابل از مناطق دور برای به دست آوردن آب می آیند. از ساعت یک پس از چاشت تا ساعت دوازده و یک شب در انتظار می مانند.»

شماری از باشنده گان می‌گویند که سطح آب‌های زیر زمینی با گذشت هر روز پایین می‌رود و می‌خشکد و این مساله زندگی مردم را مختل کرده است.

فیض الله، باشنده کابل، می‎گوید: «همگی این جا می‌آیند تا واترپمپ این جا در مسجد روشن شود اما این هم ضعیف است.»

صابره، باشده کابل، می‌گوید: «چند منبع آب هم که این جا است نوبت به مشکل می رسد و ما به مشکل زیاد روبه رو هستیم.»

طالبان تا هنوز موفق نشده اند برای برطرف شدن مشکل کم آبی کابل، پروژه نیمه تمام بنده شاه و عروس را به پایان برسانند. این بند، ظرفیت نگهداری بیش از نه میلیون متر مکعب آب را دارد‌.

پیش از این، سازمان ملل متحد گزارش داده اند که ۶۰ درصد از خانواده‌ها در افغانستان با کمبود آب روبه‌رو هستند.