جهان

افزایش علاقه زنان در افریقای جنوبی به آموختن دفاع شخصی

به دنبال افزایش وقوع جنایات خشونت آمیز و نرخ بالای تجاوز جنسی در افریقای جنوبی، شماری از زنان آموزش دفاع شخصی می‌بینند تا بتوانند در رویارویی با جنایتکاران از خودشان دفاع کنند.

جنایت‌های خشونت آمیز و تجاوز جنسی به یک امر عادی در افریقای جنوبی تبدیل شده است؛ ازین رو زنان که توانایی مالی دارند بیشتر آموزش دفاع شخصی می‌ببینند.

دومینیک اولفسن یک مربی دفاع شخصی، از سال ۲۰۲۰ به این سو صنف‌های دفاع تجاوز جنسی برگزار می‌کند و برای دختران و زنانی که توانایی پرداخت فیس ندارند، در شهر پرتوریا پایتخت این کشور، زمینه آموزش رایگان را فراهم می‌کند.

دومینیک اولفسن؛ مربی دفاع شخصی گفت: «من به دختران جوامع محروم آموزش می‌دهم و به محض اینکه مورد حمله قرار بگیرند، طرف را زمین گیر کند، زیرا این یک امر خیلی شخصی و نزدیک است.»

شماری از خانواده‌ها، نگران امنیت دختران شان در بیرون از خانه استند، از این رو آنان را به صنف‌های دفاع شخصی می‌فرستند.

مالیسلا موکونیانه، پدر یکی از شرکت کنندگان دفاع شخصی گفت: «به نظر من، والدین باید مطمئن شوند که این به یک مکالمات روز مره‌شان تبدیل شود، باید از خود بپرسیم که ما در خانه‌های خود دروازه‌های ضد دزد نصب می‌کنیم، اما بچه هایمان چطور؟»

بر بنیاد گزارش‌ها از آغاز سال روان تا ماه مارچ بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده تجاوز جنسی در افریقای جنوبی به ثبت رسیده است.

با این حال، آموزش دفاع شخصی پاسخی برای این نگرانی نیست، اما این صنف‌ها می‌تواند میزان توان دفاع دختران و زنان در برابر حمله جنایت کاران را افزایش دهد.