جهان

معترضان عراقی بخشی از ساختمان سفارت سویدن در بغداد را به آتش کشیدند

صدها معترض عراقی بامداد پنجشنبه در واکنش به صدور مجوز دولت سویدن برای سوزاندن قرآن کریم، بر سفارت این کشور در عراق یورش بردند و بخشی از ساختمان آن را به آتش کشیدند.

پولیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان از باتوم برقی و موتر آب‌پاش استفاده کرده است.

قرار است، پس از چاشت امروز تجمعی در بیرون از ساختمان سفارت عراق در استکهلم برای سوزاندن مجدد قرآن برگزار شود.

دولت سویدن با استناد به آزادی بیان مجوز سوزاندن قرآن را صارد کرده است.