زنان

اعتراض دختران به ممانعت طالبان از شرکت آنها در آزمون کانکور

ممنوعیت زنان و دختران از شرکت در کانکور سراسری امسال که مجوز ورود به دانشگاه‌های افغانستان است با واکنش‌هایی روبرو شده است.

شماری از دخترانی که در انتظار دریافت کارت شمولیت در آزمون کانکور بودند می‌گویند که با این تصمیم طالبان، آرزوهایشان برای داشتن یک آینده بهتر با خاک یکسان شده است.

این دختران که برای راهیابی به دانشگاه‌ها شبانه روز زحمت کشیده‌اند، می‌گویند که پس از آنکه طالبان اعلام کردند که تنها پسران می‌توانند در آزمون کانکور شرکت کنند ناامید شده‌اند.

دیبا انوری؛ فارغ صنف دوازدهم که در ولایت جوزجان زندگی می‌کند می‌گوید: «‌کانکور امسال تنها از پسران گرفته می‌شود و در حالی که تنها سه روز تا کانکور مانده هیچ خبری از شرکت دختران در آزمون امسال نیست. ما در این بخش نگرانی داریم. خواست ما از حکومت فعلی این است که هرچه زودتر کانکور برای دختران هم برگزار شود.»

طالبان گفته‌اند که به دلیل نبودن شرایط مناسب شرعی در دانشگاه‌ها و مختلط بودن صنف‌های آموزشی دختران و پسران، تصمیم بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی دختران گرفته‌اند.

نازیتا فارغ صنف دوازدهم می‌گوید: «این تصمیم یک تصمیم ناعادلانه است، چون آموزش و تحصیل حق تمام اقشار جامعه است و بدون آموزش نیمی از جامعه آن جامعه در رکود باقی می‌ماند.»

از دو سال بدینسو دختران به دلیل بسته بودن مکتب‌ها نتوانسته‌اند فارغ شوند و دختران فارغ از صنف دوازه نیز نتوانسته‌اند به دانشگاه راه بیابند.

فریده؛ فارغ التحصیل صنف دوازدهم که در تخار زندگی می‌کند می‌گوید:«من به حیث شهروند این وطن آرزو داشتم که باید درس بخوانم. تا بتوانم در جامعه مفید باشم اما این آرزوهای ما از ما گرفته می‌شود.»

زهرا هم صنفی فریده نیز گفت: «در خانه و اقوام به من می‌گویند که تو این حکومت از تو امتحان نمی‌گیرد، تو چرا درس می‌خوانی؟»‌

در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی وزارت تحصیلات عالی طالبان دستور بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان صادر کرد و پیش از آن دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه رفتن به مکتب را نداشتند.

محدودیت‌های طالبان در برابر زنان به ویژه محدودیت‌ها در برابر آموزش زنان از مواردی بوده است که همواره با واکنش‌های تند داخلی و خارجی روبرو بوده است، اما در این مدت نه تنها که این محدودیت‌ها از سوی طالبان کاهش نیافته‌اند، بل افزایش نیز داشته است.