افغانستان

تفاوت‌ها در روایت وزارت خارجه طالبان و مردم از وضعیت اقتصادی افغانستان

در حالی‌که گزارش‌های ملل متحد بیانگر افزایش بی‌کاری و‌ میزان فقر در کشور است، امیرخان متقی سرپرست وزارت‌خارجه طالبان از بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان سخن می‌گوید.

امیرخان متقی با استناد به گزارش بانک جهانی در مورد افغانستان، گفته است که وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها بهتر است.

وزیر خارجه طالبان، با استناد به چند بخش انگشت‌شمار گزارش بانک‌جهانی که در ماه می‌ سال روان همگانی شد، از بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان سخن می‌زند.

امیر خان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت: «بانک جهانی بار بار اعلام کرد، که اقتصاد افغانستان در مسیر خوب روان است. نسبت به زیادتر کشورها بهای موادخوراکی در افغانستان ارزان‌تر است. پول افغانستان ثبات خوب دارد.»

بانک جهانی در گزارش ماه می گفته بود که ثبات پول افغانستان به بسته‌های کمکی ملل متحد مرتبط است.

بربنیاد این گزارش در سال ۲۰۲۲ ، ۱.۹ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۳، ۷۶۰ میلیون دالر از سوی ملل‌ متحد در چارچوب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کمک شد.

در سوی دیگر، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در آخرین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرد که ۱۵ میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کنند.

حامد علمی؛ روزنامه‌نگار گفت: «زمانی‌ که معاش متقاعد ما که ۴۵ سال خدمت کرده پرداخت نمی‌شود، زنان شاغل وظایف خود را از دست داده‌اند، چطور حکم می‌توانیم که در این جامعه فقر و بیکاری از بین رفته است.»

برخلاف گفته‌های سرپرست وزارت خارجه طالبان مردم روایت‌های متفاوتی از وضعیت اقتصادی و میزان فقر و بیکاری دارند.

محمد زمان؛ باشنده بامیان می‌گوید: «در بامیان مشکل‌های اقتصادی زیاد است. خود ما از کدام نهاد کمک‌رسان کمکی دریافت نکردیم. در گذشته خوب بود، نهادهای زیادی در بامیان بود، اما حالا آن‌ها هم مسدود شده‌اند.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود، که بحران اقتصادی در افغانستان تبلیغات است، گفته‌های که بربنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی با وضعیت واقعی اقتصادی افغانستان تضاد آشکار دارد.