موج

موج: گزارش تازه یوناما در باره وضعیت حقوق بشر افغانستان

یوناما در تازه ترین گزارش اش، به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه های می و جون پرداخته است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، مایکل سمپل، پژوهشگر و استاد دانشگاه و مونسه مبارز، فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.