خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۶ سرطان ۱۴۰۲

وزیر خارجه ایران هشدار داده که افغانستان به راه حل‌های فوری نیاز دارد و اگر به تحرک‌های گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان توجه جدی نشود به منطقه و جهان پیامدهای منفی خواهد داشت.

امیر عبداللهیان در دیدار با هماهنگ کننده ویژه دبیر کُل ملل متحد برای افغانستان هم‌چنان گفته راه حل مساله افغانستان در ایجاد دولت فراگیر و مبارزه با هراس‌افگنی است.