جهان

بازگشت گشت ارشاد به جاده‌های ایران

نیروی انتظامی ایران از بازگشت گشت ارشاد به جاده های این کشور خبر داده است.

روز گذشته نیز تصویرهایی در رسانه اجتماعی منتشر شدند که نشان می‌دهند زنی که دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در شهر تهران با یک مامور گشت ارشاد درگیر شده و فریاد کمک سر میدهد.

شب گذشته در شهر رشت ایران نیز مردم با ماموران گشت ارشاد درگیر شده و از بازداشت شماری از زنان جلوگیری کردند.

پس از ماه ها به حالت تعلیق در آمدن فعالیت گشت ارشاد ایران، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار گشت‌های موتر و پیاده برای برخورد با کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، خبر داده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران هشدار داده است با کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند برخورد قانونی شده و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

از سویی هم، بازگشت گشت ارشاد به جاده های ایران با واکنش شهروندان این کشور مواجه شده است. روز گذشته یک مامور گشت ارشاد با زنی در تهران درگیر شد و قصد بازداشت وی را داشت.

در شهر رشت نیز شب گذشته مردم با ماموران پولیس درگیر شدند و جلو بازداشت شماری از زنان را گرفتند.

ماموران گشت ارشان ۱۰ ماه پیش یک زن به اسم مهسا امینی را به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب مناسب گفته اند، زیر شکنجه کشتند.

پس از آن، مردم در سراسر ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» دست به اعتراض زدند که با خشونت پولیس مواجه شدند. از آغاز اعتراضات، شمار زیادی از زنان ایرانی تن به حجاب اجباری نمیدهند و از پوشیدن چادر خود داری میکنند.

فعالیت گشت ارشاد نیز به دنبال این اعتراض ها به حالت تعلیق در آمد. این نهاد ایرانی در تهدید، ارعاب، سرکوب زنان و نقض حقوق بشر در این کشور نقش داشته و از سوی کشورهای غربی نیز تحریم شده است.