افغانستان

برجسته شدن «نقض مداوم حقوق بشر» در افغانستان در گزارش یوناما

زنان معترض در جریان یک حرکت اعتراضی در کابل. عکس از آرشیف.

نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌ای از ادامه و افزایش وضع محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی زنان در ماه‌های می و جون امسال خبر داد.

در این گزارش مواردی هم‌چون لت‌وکوب، محرومیت از سفر بدون محرم، جلوگیری از کار و آموزش، بازداشت و بدرفتاری با زنان در این دو ماه ثبت شده‌است. یوناما گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به صدور امرهای تازه که بیشتر آن در مغایرت با حقوق بنیادی و زندگی روزمره زنان و دختران است، ادامه داده اند.

هم چنان در این گزارش آمده است که در ماه های می و جون سال روان میلادی دست‌کم۱۵ تن از اثر حمله های انفجاری کشته شده و ۴۹ تن دیگر زخم برداشته اند.

در این گزارش یوناما از ادامه بازداشت و قتل نظامیان دولت پیشین افغانستان از سوی طالبان نیز خبر داده است.

گزارشی که در نخستین جمله اش طالبان به محدودسازی حقوق و آزادی‌های زنان و دختران متهم شده اند.

این گزارش از ممنوعیت اشتراک زنان در آزمون اکمال تخصص از سوی طالبان خبر داده است.

یوناما نمونه‌هایی همچون محدودیت بر آزادی رفت‌وآمد زنان، محرومیت سفر بدون محرم، لت و کوب در اجتماع، مداخله در استخدام زنان در نهادهای غیردولتی و حتا ضبط و لغو جواز فعالیت برخی نهادهای غیردولتی از سوی طالبان را ثبت کرده‌ است.

ظریفه، باشنده بامیان، می‌گوید: «ورود ما به دفاتر ممنوع است. محدودیت های زیادی روی خانم های افغان است. ما خواهان این استیم که محدودیت ها از روی ما برداشته شود.»

در این گزارش آمده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به صدور امرهایی که در مغایرت با حقوق بنیادی زنان و دختران است ادامه می‌دهد.

یوناما در دو ماه پسین، بستن آرایشگاه‌های زنانه، منع زنان از رفتن به زیارت‌گاه‌ها و مقبره‌ها در قندهار، و بازداشت و بدرفتاری با زنان که حجاب را رعایت نمی‌کنند و بد رفتاری با مردانی که به گفته یوناما اندازه ریش شان به مزاج طالبان خوش نمی‌خورد را نیز ثبت کرده است.

یوناما در گزارش خود از اعمال حکم‌های هم‌چون شلاق و اعدام روی برخی افراد از سوی طالبان نیز خبرداده است. در این گزارش همچنان گفته شده که قتل شماری از نظامیان پیشین و بازداشت برخی از آن‌ها به اتهام هم‌سویی با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان در ماه می و جون ادامه داشت.

ثمر سادات، نظامی پیشین، می‌گوید: «هیچ کسی در آنجا (افغانستان) خود را مصوون احساس نمی کند. دو سال متواتر است که حتا حق بازنشسته های نظامیان پیشین را نمی دهند که حق مسلم آن ها است. در همه عرصه ها این‌ها (طالبان) دارند شرایط زندگی را برای مردم تنگ می کنند.»

در گزارش نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان همچنان آمده است که در ماه های می و جون دست‌کم۱۵ تن از اثر حمله های انفجاری کشته شده و ۴۹ تن دیگر زخم برداشته اند. یوناما از کشته شدن ۱۹ تن و زخمی شدن ۲۶ تن دیگر در این دو ماه در نتیجه انفجار بقایای مواد انفجاری دوران جنگ گزارش داده و گفته بیشتر قربانیان کودکان بوده اند.

طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنشی به دست نداده اند.